21 มิถุนายน 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : สุวรรณา นามสกุล จำรัสรักษ์ 
ชื่อเล่น : บิว
รหัสนักศึกษา : 544188044 
รุ่นที่ : 54
สาขา : การประถมศึกษา หมู่ 2